February 1, 2023

Bimbingan Komplit Novena 3 Damai Maria Untuk Pemeluk Katolik

Bimbingan Komplit Novena 3 Damai Maria Untuk Pemeluk Katolik

Bimbingan Komplit Novena 3 Damai Maria Untuk Pemeluk Katolik – Berkah Novena 3 Damai Maria ini lazim didoakan untuk banyak orang yang hadapi permasalahan berat dalam hidupnya serta untuk orang yang mempunyai permohonan spesial.

Bimbingan Komplit Novena 3 Damai Maria Untuk Pemeluk Katolik

Bimbingan Komplit Novena 3 Damai Maria Untuk Pemeluk Katolik

Dari sebagian berkah, Kristen yang jitu serta tidak sempat kandas, Berkah Novena 3 Damai Maria merupakan salah satunya.

globalpulsemagazine – Berkah Novena 3 Damai Maria ini lazim didoakan untuk banyak orang yang hadapi permasalahan berat dalam hidupnya serta untuk orang yang mempunyai permohonan spesial.

Baca juga : Ini merupakan arti Yesus selaku Tuhan

Terdapat satu kerutinan bagus yang dapat kita sebarkan pada orang lain, ialah kala Tuhan meluluskan permintaan kita lewat Berkah Novena 3 Damai Maria ialah kita harus membagikan bukti pada orang lain supaya orang lain mengenali alangkah hebat serta ampuhnya berkah Novena ini.

Bimbingan Berkah Novena 3 Damai Maria

Persiapkanlah diri kamu, ambilah tindakan serta posisi yang sepi, ketahuilah kembali permohonan- permohonan yang mau kamu sampaikan.

Buat ciri salib: Atas Julukan Bapa, Putra serta Arwah Bersih, Amin

Syahadat Para Rasul( Saya Yakin):

Saya yakin hendak Allah, Bapa yang mahakuasa inventor lagit serta alam. Serta hendak Yesus Kristus, Putera- Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Arwah Bersih, dilahirkan oleh gadis Maria; yang mengidap kesusahan dalam rezim Ponsius Pilatus, disalibkan, meninggal serta dimakamkan; yang turun ke tempar pengharapan, pada hari ketiga bangun dari antara orang mati.

Yang naik ke kayangan, bersandar di sisi kanan Allah Bapa Yang Mahakuasa, dari sana Beliau hendak tiba memeriksa orang hidup serta mati. Saya yakin hendak Arwah Bersih, Gereja Kristen yang bersih, Perhimpunan para bersih pemaafan kesalahan kebangkitan tubuh kehidupan abadi. Amin.

Berkah Bapa Kita:

Bapa kita yang terdapat di kayangan. Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu. Jadilah kehendakMu. Diatas alam semacam didalam kayangan. Berilah kita keuntungan pada hari ini.

Serta ampunilah kekeliruan kita. Semacam kita juga memaafkan yang bersalah pada kita serta janganlah masukkan kita ke dalam pencobaan, namun bebaskanlah kita dari yang kejam. Amin.

Berkah Tobat

Allah yang maharahim, saya menyesal atas dosa- dosa- ku. Saya sangat pantas anda hukum. Paling utama sebab akau sudah tidak loyal pada Anda yang maha pemurah serta mahabaik bagi- ku.

Saya benci hendak seluruh dosaku, serta berkomitmen dengan bantuan rahmat- Mu akan membenarkan hidup- ku Serta tidak hendak melakukan kesalahan lagi. Allah yang maha ekonomis, Ampunilah saya, orang berdosa. Amin.

Doa

Ibu Maria, gadis yang berdaulat, bagimu tidak terdapat suatu yang tidak bisa jadi, sebab daya yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Daya kepadamu.

Dengan amat, saya berharap pertolonganmu dalam kesusahan ini, janganlah seharusnya anda meninggalkan saya, karena saya percaya, anda bisa membantu, walaupun dalam masalah yang susah, yang tidak terdapat harapannya. Anda senantiasa jadi perantara untuk Puteramu.

Bagus keluhuran Tuhan serta penghormatanku kepadamu, ataupun keamanan jiwaku hendak meningkat seandainya anda bersedia mengantarkan seluruh permohonanku ini pada Putramu.

Karenanya, bila permohonanku ini betul- betul selaras dengan kemauan Puteramu, dengan amat saya harap, Oh Ibu, sudilah melanjutkan seluruh permohonanku ini ke aribaan puteramu, yang tentu tidak hendak menolakmu.

Pengharapanku yang besar ini, bersumber pada atas daya yang tidak terbatas yang dianugerahkan oleh Allah Bapa kepadamu. Serta buat meghormati besarnya kuasamu itu, saya berharap dengan Santa Mechtildis yang anda beritahukan mengenai kebaikan berkah Novena 3 Damai Maria yang amat besar khasiatnya itu.

Damai Maria……3x

Gadis Bersih yang diucap Tahta Kebijaksanaan, sebab Sabda Allah bermukim padamu, anda dianugerahi wawasan Ilahi yang tidak terbatas oleh Puteramu, selaku insan yang sangat sempurna buat bisa menerimanya.

Anda ketahui alangkah besar kesusahan yang kuhadapi ini, alangkah besar pengharapanku hendak pertolonganmu. Dengan penuh keyakinan hendak tingginya kebijaksanaanmu, saya memberikan diri selengkapnya kepadamu, biar anda bisa menata dengan seluruh kemampuan serta kebaikan budi, untuk keluhuran Tuhan serta keamanan jiwaku.

Sudilah rasanya Ibu bisa membantu dengan seluruh metode yang sangat pas buat terkabulnya permohonanku ini.

O Maria, Ibu Kebijaksanaan Ilahi, sudilah rasanya Ibu berkenan meluluskan permohonanku yang menekan ini. Saya berharap bersumber pada atas kebijaksanaanmu yang tidak bandingnya, yang dikaruniakan oleh Puteramu lewat Sabda Ilahi kepadamu.

Baca juga : Perbedaan Dasar Agama Katolik Dan Protestan

Bersama dengan St. Antonius dari Padua serta St. Leonardus dari Porto Mauritio, yang giat mewartakan mengenai devosi“ 3 Damai Maria” saya berharap buat meluhurkan kebijaksanaanmu yang tidak taranya itu

Damai Maria… 3x

Dilanjutkan dengan permohonan kamu(………)

“ Ibu Maria, Ibu yang bagus serta ekonomis batin, jauhkanlah( diriku, ia, kita) dari kesalahan berat”

O Ibu yang bagus serta halus batin, Ibu Kerahiman Asli yang akhir- akhir ini diucap selaku“ Ibu yang penuh simpati kasih”, saya tiba padamu, berharap dengan amat, sudilah rasanya Ibu menampilkan simpati kasihmu kepadaku. Kian besar kepapaanku, kian besar pula simpati kasihmu kepadaku.

Saya ketahui, kalau saya tidak layak menemukan anugerah itu. Karena kerapkali saya memasygulkan hatimu dengan menghina Puteramu yang bersih itu. Betapapun besarnya kesalahanku, tetapi saya amat menyesal sudah menyakiti Batin Bersih Yesus serta hatikudusmu.

Anda memberitahukan diri selaku“ Ibu para pendosa yang bertobat” pada St. Brigita, hingga ampunilah rasanya seluruh kurang rasa dapat kasihku padamu.

Ketahuilah hendak keluhuran Puteramu saja dan kerahiman serta kebaikan hatimu yang terpancar dengan meluluskan permohonanku ini lewat bantuan Puteramu.

O Ibu, Gadis yang penuh kebaikan dan halus serta manis, belum sempat terdapat orang yang tiba padamu serta berharap pertolongamu anda perkenankan sedemikian itu saja. Atas kerahiman serta kebaikanmu, saya berambisi dengan amat, supaya saya dianugerahi Arwah Bersih.

Serta untuk keluhuranmu, bersama St. Alfonsus Ligouri, rasul kerahimanmu dan guru devosi“ 3 Damai Maria”, saya berharap buat meluhurkan kerahimanmu serta kebaikanmu.

Damai Maria……3x

Seperti itu Bagian Berkah Novena 3 Damai Maria. Berkah Kristen yang jitu dikala kita hadapi masa- masa susah. Berkah Novena 3 Damai Maria dicoba sepanjang 9 hari sepanjang beruntun.

Bila itu merupakan permohonan berat, berkah ini bisa diulang sepanjang 3 x. Hendaknya berkah ini dicoba dikala betul- betul dalam situasi sepi. Kamu dapat mendoakannya dikala pagi hari ataupun dini hari, dimana sebagian orang sedang dalam situasi tidur.

Janganlah kurang ingat buat membagikan bukti pada orang lain serta mengumumkannya bila permintaan kamu terkabulkan. Selaku pernyataan terimakasih pada Ibu Maria, pahlawan asli.